Ordensregler

1. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
2. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug, afhjælpes for boligtagers regning.
 
4. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.

5. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelingsbestyrelsen eller administrationen.

6. Orden
God husorden skal iagttages.
 
7. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
8. Husdyrhold
Husdyrhold er tilladt, dog skal husdyr holdes på egen grund. Udenfor grunden skal hunde og katte føres i snor. Det er husdyrholdernes pligt, at tilse at dette overholdes.
 
9. Campingvogne, både m.v.
Campingvogne, både og trailere må kun henstilles på egen grund, såfremt det ikke giver trafikale problemer.
Alle former for garn og ruser, der anvendes til fiskeri, må hverken renses eller opbevares i afdelingen.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 05.04.2016