Ordensregler

1. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg skal foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
2. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
4. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
5. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelingsbestyrelsen eller administrationen.
 
6. Husdyr
Er man ejer af et husdyr (hund, kat, ell.lign.) skal dyret/dyrene holdes inden for egen grund. Såfremt man færdes uden for grunden med dyret/dyrene, skal det/de altid føres i snor.
 
7. Orden
God husorden skal iagttages.
 
8. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
9. Campingvogne/trailer
Parkering af campingvogne, trailer og andre påhængsredskaber må højst være 3 dage ved bolig og 2 dage på gæsteparkeringspladsen pr./uge.
Der må ikke parkeres på fortov eller blokeres for fodgængere.
 
10. Indkørsel
Der må ikke etableres indkørsel fra havesiden.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 14.09.2020