Forretningsorden for afdelingsmødet

  1. Afdelingsmøderne afholdes i overensstemmelse med lov om almene boliger,​ og de dertil knyttede vejledninger, samt foreningens vedtægter.
  2. Ordinært afdelingsmøde afholdes en gang årligt i perioden 01.08 - 30.09.​
  3. Afdelingsbestyrelsen består af 3 medlemmer inklusive formanden.
  4. Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges af afdelingsmødet.
  5. Det ordinære afdelingsmøde forelægges afdelingens regnskab til orientering, ​godkendelse sker ved afdelingsbestyrelsen.​
  6. Afdelingsmødet vælger 2 repræsentanter til foreningens repræsentantskab.
  7. Forretningsordenen for afdelingsmødet er gældende indtil den, efter de gældende ​regler for behandling af forslag, er ændret på et ordinært afdelingsmøde.
Vedtaget på afdelingens ordinære afdelingsmøde den 14.09.2020